WATCH: Black Friday protest isinagawa bilang pagkondena sa media harrassment

Iba’t ibang grupo ang nagtipun-tipon para sa isang Black Friday Protest kaugnay sa media harrassment sa ating bansa. Isa sa mga protesta ay ginawa sa Don Alejandro Roces Park, sa Quezon City.... Read more »